Prečo obnovovať bytový dom?

Väčšina z nás žije v bytových domoch postavených v rokoch 1950 – 1990. Každá budova si vyžaduje po rokoch väčší zásah, tí ktorí vyrastali v rodinných domoch to dobre vedia. Bez pravidelnej údržby a raz za 30 až 40 rokov aj komplexnej obnovy, to jednoducho nejde!

Prečo obnovovať bytový dom? Stavmixv-naj.sk

Životnosť panelových bytových domov

Životnosť panelákov sa určila už počas ich projektovania na približne 80 rokov a mala by sa dosiahnuť pri dodržaní všetkých podmienok dostatočnej pravidelnej údržby.
Hlavným nepriateľom ovplyvňujúce životnosť budov sú čas, poveternostné podmienky a bežné opotrebenie. Vplyv klimatických podmienok počas dlhšej doby dokážu spôsobiť v plochách obvodových stien, panelových stykoch alebo spojoch rôzne trhliny. Podľa rozsahu podobných nedostatkov môže prostredníctvom zvýšeného zatekania dochádzať k urýchleniu degenerácii konštrukčných častí, čím sa životnosť radikálne znižuje.

Zanedbávanie pravidelnej údržby

Pokrivkávaniu navrhovanej životnosti značne dopomohlo aj dlhodobé zanedbávanie pravidelnej údržby technického zariadenia, obvodových stien a strechy, kde častokrát sa údržba obmedzila na revízie a odstraňovanie havarijných stavov.
Musíme pripustiť, že aj v časoch hromadnej socialistickej výstavby sa robili chyby a dnes nám nikto nezaručí kvalitu projektov, použitých stavebných materiálov a celkového priebehu výstavby z hľadiska dodržiavania technologických postupov.
Zistiť objektívnu životnosť panelákov je veľmi komplikované až nemožné a preto je lepšia cesta a zároveň aj dobrá prevencia predpokladať, že bytové domy starnú rýchlejšie než sa očakávalo.

Čo získate komplexnou obnovou bytového domu?

Predĺženie životnosti stavby
Ak chceme aby nám bývanie slúžilo ešte ďalších 30 – 40 rokov, je najvyšší čas sa rozhodnúť pre komplexnú obnovu celého bytového domu. Práve obnovou a zateplením sa odstraňujú systémové poruchy a objekt získava novú obalovú konštrukciu, čím sa zabezpečí predlženie životnosti stavby.
Odkladanie obnovy je vážny problém
Neustále odkladanie obnovy obvodových plášťov budov môže zapríčiniť stav, keď už bude znemožnené jeho zateplenie alebo sa bude musieť voliť technicky podstatne náročnejší zásah, za použitia drahších materiálov a za menej výhodných podmienok financovania, čo výrazne predraží konečnú cenu obnovy.
Šetrením energií znižujete náklady
Tepelná izolácia, výmena okien, výmena výťahov a osvetlenia, prípadne riešenie vykurovania významne zníži náklady na spotrebu energií. Úspora na celkových nákladoch za prevádzku sa odhaduje na 50 a viac percent ročne. Z dlhodobého hľadiska vieme, že náklady na vykurovanie neustále rastú. V nezateplenom byte bude treba na udržanie izbovej teploty dvojnásobok vykurovacej energie, ako v zateplenom byte.